Добавить новость
25 июня 2021 года
Губернаторы России
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Reflex

Reflex.cz Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Саратов: Адвокат Морозов об озвученных в суде материалах по делу экс-министра: «Доказательств вины Мазиной нет»

Экс-министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина. Фото fn-volga.ru


Сегодня... Читать дальше...


Топ новостей последнего часаВсе новости

Новые комментарии

Reflex 

Bartoš: Chci být premiér, od Babiše chci omluvu, šíří lži a z korupce udělal systém. Slibuji, že nezvýšíme daně

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš říká, že chce být premiér. Jde mu o změnu Česka a jeho směřování, kandidatura na předsedu vlády je v tomto pro něj přirozená. Věří přitom, že volby koalice Pirátů a Starostů vyhraje, a věří taky tomu, že se bez problémů domluví na povolební spolupráci s druhým opozičním blokem Spolu. Do třetice věří, že to bude stačit na většinu, ale případnou nějakou formu spolupráci s Přísahou Roberta Šlachty nevylučuje.

Reflex 

Jak pomoci tornádem zničené Moravě? Lidé okamžitě zakládají sbírky, během minut se vybral milion

Neuvěřitelná vlna solidarity se zvedla krátce poté, co nejničivější tornádo v historii Česka zpustošilo jižní Moravu. Obrázky zdevastovaných obcí na Břeclavsku a Hodonínsku obletěly sociální sítě i zpravodajské servery. Jako první zřídila účet Diecézní charita Brno, krátce poté se sbírkou přišel i portál Darujme, kam lidé během prvních hodin zaslaly milion korun. Čísla účtů a odkazy najdete v článku.

Reflex 

Extrémně silné bouře pustošily jih Moravy. Tornádo poničilo několik vesnic, v troskách domů zůstali lidé

Jihomoravský kraj, především Břeclavsko s Hodonínskem ve čtvrtek večer zasáhly velmi silné bouře s kroupami, které poničily domy, auta i zeleň. Objevilo se i tornádo. Záchranáři evidují podle prvotních informací až 150 zraněných. Některé obce zůstaly odříznuté a evakuují lidi z poničených domů. Bez elektřiny je 32.000 míst. Kvůli spadlým elektrickým kabelům je neprůjezdná dálnice D2 nedaleko Břeclavi. V kraji pomáhají záchranné složky i z jiných krajů a států. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) svolal krizový štáb.

Reflex 

Mynář přebírá agendu za Zemana. Z Hradu se stává opravdový vepřín

Miloš Zeman není k zastižení! Nemusíte mít ale o našeho milovaného prezidenta strach, nikam bohužel nezmizel, jen už nemá svůj proslulý Aligátor. Pojďte se s námi v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv podívat, jak se se Zemanem odteď spojíte.

Reflex 

Tři české olympioniky oblečené do olympijské kolekce zastřelila v parku po focení módní policie

Už po představení letošní olympijské kolekce stejnokrojů, ve kterých budou naši reprezentanti vysláni do dějiště olympijských her, se zvedla nevole jak ze stran módních znalců, tak i široké veřejnosti. Kolekce, která má odkazovat na tradiční kroje a ve kterých olympionici mnohým připadají jako sedláci, co jim čouhá sláma z bot, vyvolala na internetu spoustu vtipů.

Reflex 

Sexy past na chlíváky: Jak se dělá thirsty trap a proč?

Sociální sítě se jen hemží sexy fotkama chlapů i žen v nejrůznějších stádiích svlečenosti. A lajky jen lítaj. Thirsty trap se dost dobře přeložit do češtiny nedá, její cíl je ale jasný - navnadit chlíváky k lajkům, follow a sdílení. O to zábavnější je ovšem zoufalce, kterým rodiče v mládí asi nevěnovali dost pozornosti, sledovat, jak se na podobný fotky připravujou. Tu povytáhnou málo zařízlý tangáče, tu víc zaflexej. Podrobný návod s Síťovinách na Mall.tv.

Reflex 

Řídit stát jako traktor. Stáhněte si plukovníka Šlachtu zdarma jako plakát Reflexu

Pučem na Úřadu vlády kdysi umetl cestičku do politiky Andreji Babišovi. Dnes tam chce bývalý traktorista a policista Robert Šlachta sám. Babiš ho veřejně chválí a preference mu rostou. Opakuje se tu rok 2013? Zatím nevíme. Co ale víme, je, že by vás koláž s Robertem Šlachtou od Jana Ignáce Říhy mohla bavit. Stáhněte si ji zdarma jako plakát níže v článku a použijte dle libosti.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city