Добавить новость
1 марта 2021 года
Russian.city
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Inter dál kraluje Serii A! AC zvládl šlágr v Římě. Sampdoria opět bez gólu

Inter měl parádní nástup do zápasu. Už v první minutě se po rychlém úniku prosadil Lukaku. Hosté se příliš neukázali, domácí měli řadu šancí. Читать дальше...


Топ новостей последнего часаВсе новости

Март
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новые комментарии

Lidove noviny 

V Česku začaly policejní kontroly mezi okresy. Z dříve problémových regionů naopak stálá stanoviště zmizela

Policie v Moravskoslezském kraji v pondělí začala kontrolovat, jestli lidé dodržují nová protiepidemická opatření omezující volný pohyb mezi okresy. Hranice okresů lze od pondělka překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Policie kontroluje při cestách mezi okresy nejen řidiče, ale například i cestující z vlaků či autobusů. V Praze kontroluje od půlnoci namátkově na vybraných silnicích, zda lidé přijíždějící i odjíždějící z města dodržují opatření o omezení pohybu.

Halo noviny 

Jaká bude vzdělanost našich dětí?

Nedávno jsem při úklidu narazil na svůj starý čtenářský deník. Počáteční stránky popisovaly mé první zkušenosti se čtením. Se zaujetím jsem studoval, jak jsem před lety hodnotil dětské knihy. Jak po vyprávění přišel popis, charakteristika a další útvary. Jak jsem p...

Halo noviny 

V Barmě už vojáci demonstranty zabíjejí

Nejméně 18 lidí zemřelo a řada dalších utrpěla zranění v Barmě, kde dál pokračují protesty proti nedávnému vojenskému převratu a s nimi i tvrdé represe vůči demonstrantům. Novou bilanci mrtvých oznámil Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR)....

Reflex 

Vydejte se do izraelské přírody – bezpečně a za pár korun

Jubilejní pátý ročník soutěže Czech Nature Photo, jejíž je časopis Lidé a Země mediálním partnerem, zahájí výstava izraelského fotografa přírody Boaze Amidrora. Oficiální zahájení výstavy bude 3. března a potrvá do 25. dubna. Výstava vznikla za podpory Velvyslanectví Státu Izrael v České republice a osobně ji zahájí izraelský velvyslanec Daniel Meron. Vernisáž se kvůli vládním nařízením bude konat online.

Halo noviny 

Blouznění kardinála pana Duky

Tak jsme se od kardinála pana Duky dozvěděli, že nejhorší je čínský virus, únik biologické zbraně. »Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to bu...

Halo noviny 

Nad seriálem »Božena«

Před několika týdny jsme se mohli dodívat na několikadílný seriál Božena, jenž nám divákům měl podle České televize přiblížit život Boženy Němcové. Řekl bych ovšem nejen přiblížit, ale i »správně pochopit«, protože to, co jsme o naší největší...

Halo noviny 

Zemanovi je Blatného líto, sežrala ho prý džungle

Prezidentu Miloši Zemanovi je líto ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Pozoruje na něm syndrom vyhoření. Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému. Zeman to řekl televizi CNN Prima News. »Mně je ho (Blatného) líto. Já už jsem ...

Novinky 

Cestovní kanceláře mohou žádat o záruku na pojištění proti úpadku

Cestovní kanceláře (CK) mohou od pondělních 8:00 žádat o státní záruku na pojištění proti úpadku. Žádosti přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) prostřednictvím on-line podatelny. K žádosti je nutné přiložit kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku.Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city