Добавить новость
19 апреля 2021 года
Новости России
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

حمله راکتی به پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در عراق پنج مجروح بر جای گذاشت

پایگاه‌ ‌هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند، شامگاه یکشنبه ۲۹ فروردین هدف حمله راکتی... Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

Irna.ir (fa) 

جنجال بر سر اعتراضات یک گروه مذهبی در پاکستان بالا گرفت

اسلام‌آباد - ایرنا - با گذشت چند روز از پایان اعتراضات خشونت آمیز یک گروه مذهبی ضدفرانسوی در پاکستان که چند کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، تداوم تحصن هواداران این گروه عملیات نیروهای امنیتی را درپی داشت و همزمان چند شهر از جمله پایتخت پاکستان به حالت آماده باش درآمد.

Irna.ir (fa) 

نگرانی مسئولان از سیر صعودی کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - ایرنا -رکوردشکنی های شاخص های کرونا ازشناسایی موارد جدید، تعداد مبتلایان بستری شده در بیمارستان ها تا افزایش جانباختگان از سویی و کمبود تخت های بیمارستانی و بسته شدن فضای زندگی به ویژه در مناطق گرمسیری منجر به نگرانی مسئولان برای وضعیت صعودی کرونا در کهگیلویه و بویراحمد شده است.

Irna.ir (fa) 

بیمارستان‌های خوزستان ظرفیت خالی در بخش آی سی یو ندارند

اهواز - ایرنا - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه ظرفیت تخت‌های آی سی یو بیمارستان های این استان کاملا پر شده است گفـت:بالغ بر ۲ هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های خوزستان بستری هستند.

Irna.ir (fa) 

صف‌آرایی بازار سرمایه و پول

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گزارشی آورده است: بازار سهام ایران پس از رکوردشکنی‌هایی تاریخی پیاپی در ۴ ماهه نخست سال گذشته از ۲۰ مرداد ماه با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد که با وجود افت و خیزها، همچنان جو منفی در این بازار حاکم است به‌طوری که درفروردین ماه جاری نیز اکثرروزهای کاری بورس تهران منفی بود.

Irna.ir (fa) 

آیا کرونا «برساخت اجتماعی» در ایران است؟

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: کووید ۱۹ به مثابه یک ویروس در حوزه مطالعاتی اپیدمیولوژیست ها است و من در باب ساختار این ویروس «عصر پسا-جدید» سخنی ندارم ولی کووید ۱۹ به مثابه امر اجتماعی یک «برساخت اجتماعی» هم هست که از حیطه فهم جامعه پزشکی خارج است.

Irna.ir (fa) 

وحدت ملی حول دیپلماسی

تهران- ایرنا- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: این روزها شهر وین میزبان مذاکراتی میان مسئولان دیپلماتیک و فنی ایران و کشورهای ۱+۴ است که با هدف احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها انجام می‌شود.

Irna.ir (fa) 

عواقب پیوستن به سوپرلیگ اروپایی؛ یوفا شمشیر را از رو بست

تهران- ایرنا- اتحادیه فوتبال اروپا با انتشار بیانیه ای صریح اعلام کرد که باشگاه هایی که به تورنمنت موسوم به سوپرلیگ اروپایی ملحق شوند با عواقب سنگینی از جمله حذف از تمام رقابت های داخلی، اروپایی و جهانی روبرو خواهند شد.

Entekhab 

پیام سند همکاری ایران و چین برای آمریکا، هند و روسیه

برخی از تحلیلگران نقش روسیه در رشد روابط چین و ایران را فراموش می‌کنند. روابط روسیه و چین تقریباً در همه زمینه‌ها وارد سطح جدیدی از همکاری شده است. چین بدون شک از نظر اقتصادی بسیار قدرتمندتر است، اما هر دو طرف مشتاق بالا بردن میزان مشارکت خود هستند. برخلاف آسیای مرکزی یا منطقه قطب شمال که احتمال رقابت چین و روسیه در آن بیشتر است، خاورمیانه می‌تواند منطقه‌ای باشد که پکن و مسکو می‌توانند در آن همکاری کنند.Javan  

تنهایی جان ما را به خطر می‌اندازد!

کسی که با حساسیت رنج‌آور و حتی ترسناک از تنها ماندن می‌آغازد، چه بسا رفته‌رفته مخاطراتی را در همه جای چشم‌انداز اجتماعی ببیند. از پشت عینک شناخت اجتماعی کسی که تنهاست، چه بسا دیگران خرده‌گیرتر، رقابت‌جوتر، تقبیح‌کننده‌تر و ناپذیراتر به نظر برسند. چنین تعبیر‌هایی خیلی زود بدل به پیش‌داوری می‌شوند، زیرا تنهایی می‌تواند هراس طبیعی از ارزیابی منفی از طرف دیگران را به آمادگی برای دفاع از خود تبدیل کند

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city