Добавить новость


25 мая 2022 года


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

BMW: Υπόσχεται να γίνουν πιο φθηνές οι μπαταρίες των ηλεκτρικών έως 30%

Η BMW στοχεύει έως το 2025, το μισό των πωλήσεων της να προέρχεται από τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα.... Читать дальше...

Топ новостей последнего часа


Новые комментарии

Все новости

Capital.gr 

Έσκασε η "φούσκα" των αγορών;

Οι παγκόσμιες αγορές προσπαθούν να προεξοφλήσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία με κεντρικό θέμα τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων για την καταπολέμησή του. Ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη της αμερικανικής οικονομίας; Θα επέλθει ύφεση, στασιμοπληθωρισμός ή απλώς επιβράδυνση της οικονομίας; Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση του επενδυτή; Γράφει ο Δημοσθένης Τρίγγας

Capital.gr 

Το ηλεκτροσόκ του χειμώνα πλησιάζει

Μια κρίση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα άλλου είδους σοκ από μια πετρελαϊκή κρίση: μοιάζει με ανερχόμενη παλίρροια, είναι αργή αλλά αδυσώπητη και τότε - έκπληξη! - κατακλύζεσαι.Σχεδόν αθόρυβα, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά τα τέλη του 2022 και ειδικά το 2023 έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυξήσεις των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Capital.gr 

H Ρωσία πρέπει να βγει από αυτόν τον πόλεμο αποδυναμωμένη

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από περίπου τρεις μήνες, οι δυτικές κυβερνήσεις δεν έχουν σταματήσει να καταδικάζουν αυτή την εξωφρενική πράξη και να δηλώνουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. Ωστόσο, όσο και αν εμφανίζονταν ενωμένες ως προς την αγανάκτησή τους, τόσο ασαφείς ήταν όσον αφορά τους στόχους τους. Αυτή η στάση έχει αρχίσει να αλλάζει. Η Δύση όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Capital.gr 

Πανικοβληθείτε υπεύθυνα!

Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της μεγαλύτερης πανδημίας των τελευταίων 100 χρόνων.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Russian.city

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия

Производство и монтаж окон ПВХ, балконных блоков, а также услуги монтажа от компании «ОКНА ЭкоГрад»

В Волоколамске сотрудники Росгвардии посетили музей вместе с кадетами из подшефной организации

29-го мая День здоровья В ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»: чекап организма и дискотека 90-х!

Музыкальные новости

Бузовой сделали предложение после спектакля

Рогозин предостерег Запад от «наступления на российские интересы» фото с граблями и топором

Игорь Маковский: сегодня реализация антитеррористических мероприятий в приграничных районах остается на первом плане

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте Всё ещё будет (1983)

Новости России

29-го мая День здоровья В ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»: чекап организма и дискотека 90-х!

Создаётся бизнес-сообщество «Оперштаб х10 Реутов»

Победители соревнований продолжат борьбу  

Миссия и находки Школы родословия в Реутове

Экология в России и мире

Мадина Байрамукова рассказала о том, как избавиться от синяков под глазами

Остеохондроз

Московский шоурум «Выставка российских дизайнеров» проведёт Fashion Intensive

В Якутии выявлено 43 новых случая коронавируса

Спорт в России и мире

Рафаэль Надаль и Пэн Шуай попали в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля

Мария Саккари: В моём первом матче 99,9% зрителей поддерживали соперницу, но атмосфера была потрясающей

Дмитрий Пирог: ATP и WTA показали другим международным структурам, как важно бороться за права спортсменов

Moscow.media

В Кургане построят три дороги в этом году

В Якутии выявлено 43 новых случая коронавируса

Жительница Смоленска убила пенсионера-собутыльника за громкий храп

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» почтили память пожарных, погибших при тушении пожара на складе Егорьевского рыбокомбинатаТоп новостей на этот час

Персональные новости


Пруд в Реутове начал раскрывать свои тайны

Производство и монтаж окон ПВХ, балконных блоков, а также услуги монтажа от компании «ОКНА ЭкоГрад»

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия

29-го мая День здоровья В ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»: чекап организма и дискотека 90-х!
Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net


Спонсоры 123ru.net