Добавить новость
24 января 2021 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Declararea ca neconstituțională a legii privind statutul limbii ruse criticată la Moscova

Ministerul rus de externe a criticat aspru decizia Curții  Constituționale de la Chișinău de a declara... Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Январь
2021

Новые комментарии

Antena3.ro 

Petrecere fără distanțare într-un club de fițe din București

Pandemia este sfidată din nou iar, petrecerile din București sunt la ordinea zilei. După imaginile surprinse vineri seară în centrul Capitalei, unde mai mulți polițiști petreceau alături de procurori, în spațiul public au apărut alte imagini, de această dată surprinse într-un club de fițe din nordul Bucureștiului.

PUBLIKA.MD (Moldova) 

Anglia: Peste 5,5 milioane de oameni, vaccinaţi împotriva COVID-19

Peste 5,5 milioane de oameni au fost vaccinaţi împotriva COVID-19 în Anglia, în perioada 8 decembrie şi 22 ianuarie, potrivit datelor din sistemul public de sănătate citate de BBC, scrie libertatea.ro.Din total, 5,08 milioane de oameni au primit prima doză de vaccin, iar 440.

PUBLIKA.MD (Moldova) 

Bulgaria relaxează o parte dintre restricţiile împotiva COVID-19

Bulgaria va relaxa o parte dintre restricţiile impuse pentru a ţine sub control pandemia începând cu 4 februarie, deşi restaurantele vor rămâne în continuare închise din cauza temerilor referitoare la noua variantă de coronavirus, au precizat sâmbătă autorităţile, potrivit

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час