Добавить новость
23 января 2021 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Espainiako Taldekako Txapelketa

Gipuzkoako  Xake Federazioak  ZORIONAK eman nahi diizkio  GROS XAKE TALDEAri   ESPANIAko  Taldeka  Xake Txapelketan lortutako  4. Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Январь
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

Новые комментарии

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ LICENCIAS Y CUOTAS – 2021

LICENCIAS 2021 Fechas: 01.01 a 31.12 Licencia Federado TOTAL € JUGADORES SUB 14 8,30 ESP. Promesas < 14 15,00 GENERAL sin ELO FIDE 35,00 GENERAL con ELO FlDE 42,50 TÉCNICOS * Monitor/Entrenador AUT. 34,00  Monitor/Entrenador NAC. 72,00 ARBITROS *  ARBITRO AUTONOM. 34,00  ARBITRO NAC. / FIDE 106,00 CLUBES Club de 3 ª Cat. 66,00 Club … Sigue leyendo FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ LICENCIAS Y CUOTAS – 2021 →

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

Aplazamiento de la Liga 2021

En la Asamblea General de la Federación Gipuzcoana de Ajedrez, reunida el 10 de Enero de 2021, se ha acordado por unanimidad aplazar la Liga 2021 hasta el año 2022. Durante el año 2021 se disputará alguna competición por equipos, ya sea presencial u online, que será anunciada cuando llegue el momento. El motivo de … Sigue leyendo Aplazamiento de la Liga 2021 →

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

Asamblea General Ordinaria: 10/01/2021

Estimado asambleísta. Por la presente se te convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez que se celebrará el próximo día 10 de Enero de 2021 (Domingo), en la sede de Gros Xake Taldea (paseo de Anoeta 20, Donostia), a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda … Sigue leyendo Asamblea General Ordinaria: 10/01/2021 →

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

KUTXA GAZTEDI TXAPELKETA

Aurten ere “KUTXA GAZTEDI TXAPELKETA” izango da. Baino “online” izango da.  Dakizuenez parte hartzeko jokalariak ez dira izan behar nahitanahiez ikastetxe berekoak eta abar: lau lagun elkarrekin talde berean jolastea posible da. Arau batzuk ditu Txapelketa honek. Zalantzak argitzeko hora hor esteka batzuk:  ZONALAK GAZTEDI Inskripzioak azaroaren 25 baino lehen xake@fgajedrez.org emailean. Ondo izan. Este año también … Sigue leyendo KUTXA GAZTEDI TXAPELKETA →

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

Informazio oharra / Nota aclaratoria

Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzak ohar bat argitaratu du, kirol erdi-profesionalaren kontzeptua argitzeko eta euskal federazioek kirolari horiek egiaztatzeko ziurtagiriak eman ahal izango dituztela adierazteko. Oharra PDF La dirección de actividad física y deporte del Gobierno Vasco ha hecho pública una nota donde aclara el concepto del deporte semi profesional y que las … Sigue leyendo Informazio oharra / Nota aclaratoria →

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

ESKOLA KIROLA – 2020/11/11 JAKINARAZPENA // DEPORTE ESCOLAR- COMUNICADO 11/11/2020

Honekin batera doakizue Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak argitaratutako dokumentua, Lehendakariaren Dekretua Eskola Kirolean aplikatzeari buruzkoa ( esteka ). Edozein argibide behar izanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzura (kirolak@gipuzkoa.eus) jo dezakezue, eta bertan erantzungo diegu zuen kontsultei. Agur bero bat, KIROL ZERBITZUA Adjuntamos el enlace al documento publicado por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en relación con la … Sigue leyendo ESKOLA KIROLA –... Читать дальше...

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

Indarrean dagoen araudiaren eragina / Incidencia de la normativa vigente

Egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta “SARS-COV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, alerta-egoeraren adierazpenaren eremuan prebentzio-neurri espezifikoak ezartzen dituen urriaren 26ko 36/2020 Dekretua aldatzen duen Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak” gure lurraldeko kirolean dituen ondorioei dagokienez, honako hau jakinarazten dugu: – Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak araudian jasotako neurrien aplikazio praktikoari buruzko interpretazioaren zain gaude, horiek argitzeko. Читать дальше...

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

Curso on-line de Prevención y Seguridad ante Covid-19 en Deporte Escolar

Honen bidez, Eskola Kirolari buruzko Covid-19 Prebentzioari eta Segurtasunari buruzko on-line ikastaroa abian jartzearen berri ematen dizuegu. Horrela, erakundeko arduradun eta teknikari guztiek egin beharreko prestakuntza berreskuratzen da. Gogoan izan doako eta online ikastaroa dela, eta edozein unetan egin daitekeela, zuen etxeetatik ordu batean edo bitan, 2020ko azaroaren 30era arte (esteka). Edozein argibide behar izanez … Sigue leyendo Curso on-line de Prevención y Seguridad ante Covid-19 en... Читать дальше...

Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

Aplazamiento de los Campeonatos Individuales

Ante el decreto del Gobierno Vasco para luchar contra el Covid 19, la Junta Directiva de la F.G.A. ha acordado aplazar las rondas que faltan de los cuatro campeonatos de Gipuzkoa que se están disputando: Absoluto, Segunda, Tercera y Cadete. Cuando llegue el momento se publicarán las fechas de la reanudación en la página web.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час