Добавить новость
23 января 2021 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости Белоруссии от News-Life.prо

News-life.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Маскоўскі суд арыштаваў беларускага байца Аляксея Кудзіна на два месяцы

Дамадзедаўскі суд Масквы на два месяцы арыштаваў беларускага байца-цяжкавагавіка Аляксея Кудзіна. Пра... Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Январь
2021

Новые комментарии

Радыё Свабода 

«Мяне звольнілі двойчы». Як страйкоўцы-азотаўцы зноў спрабавалі даказаць, што іх звольнілі незаконна

Супрацоўнікі «Гродна Азот» працягваюць судзіцца з наймальнікам — даводзяць, што іх пакінулі бяз працы незаконна. Чарговае дасьледчае паседжаньне прайшло ў судзе Кастрычніцкага раёну Горадні 22 студзеня.

Радыё Свабода 

МЗС: дзівіць цынізм і двудушнасьць Эстоніі, якая працягвае ўпівацца статусам непастаяннага сябра Рады бясьпекі ААН

У Міністэрстве замежных спраў Беларусі заявілі пра цынізм і двудушнасьць Эстоніі, якая, будучы нясталым чальцом Рады Бясьпекі ААН, стала арганізатарам нефармальнай сустрэчы па формуле Арыі, дзе разглядаліся пытаньні свабоды СМІ ў Беларусі, паведамляе БЕЛТА. На гэтай сустрэчы выступалі Сьвятлана Ціханоўская і Павал Латушка. «Так, Беларусь — маладая незалежная эўрапейская дзяржава, у якой працягваюцца працэсы станаўленьня як журналісцкай супольнасьці, так і прававой сыстэмы яе рэгуляваньня. Так... Читать дальше...

Радыё Свабода 

Маскоўскі суд арыштаваў беларускага байца Аляксея Кудзіна на два месяцы

Дамадзедаўскі суд Масквы на два месяцы арыштаваў беларускага байца-цяжкавагавіка Аляксея Кудзіна. Пра гэта паведамляе Tut.by са спасылкай на журналіста Аляксандра Люцікава. Кудзіна затрымалі 21 студзеня ў Маскве на запыт беларускіх уладаў. Чакаецца, што да 1 сакавіка будзе вырашанае пытаньне аб экстрадыцыі Кудзіна ў Беларусь. Нагадаем, Кудзіна затрымалі на акцыі пратэсту недалёка ад маладачанскага гарадзкога парку 10 жніўня. Адпусьцілі 21 жніўня, узбудзіўшы ў дачыненьні да яго крымінальную справу... Читать дальше...

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час