Добавить новость


25 мая 2022 года


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

Гуьржийчоьнан дозанехула дехьа ца довлуьйту шаьш бохуш, латкъамаш бо кавказхоша

Гуьржийчоьнца долу лаьттахулара доза хадош, «Верхний Ларс» олучу постехь (КПП) дехьадовлуш шайна дуьхьалонаш... Читать дальше...

Топ новостей последнего часа


Май
2022
1
7
8
14
15
19
21
24
26
27
28
29
30
31

Новые комментарии

Все новости

Radiomarsho.com 

Нохчийн юьртахь имам Шемалан цIарах маьждиг диллина. Кадыровс хьалхо критика йинера цунна

Нохчийчоьнан Шаройн кIоштан Кенхи-эвлахь ломахойн къоман маршонан боламан хьалханчан Шемал имаман цIарах маьждиг диллина. Юьртахойн доккха дакъа чамалинцех лаьтташ ду. 19-20 эзар стаг шайлахь волу этносан тоба ю иза, дукхачу хьолехь Дагестанан лам чохь беха уьш.  600 стагана лерина маьждиг схьадоьллуш хIоттийначу барамехь, "Грозный-Информ" хаамийн агенталло яздарехь, СКФО-н Iеламнехан Кхеташонан хьалханчас Кадыров Хож-Ахьмада дакъа лецира. Керла маьждиг дуттуш ахча хьажийна Кадыров Ахьмадан Фондо... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

Австрера нохчийн мухIажарш а, кадыровхойн кхерамаш а

19 шо долу Зелимха Хьасан (цIе хийцина ю) Австрехь вина ву, ткъа Нохчийчохь хилла а вац цкъа а, амма кадыровхойн кхерамашца Iиттавелла иза. Австрехь ехаш ю уггар яккхийчерах йолу нохчийн диаспора. Оьрсийчу нах юхахьийсорна дуьхьал сих-сиха митингаш хIиттайо Венехь.

Radiomarsho.com 

Гуьржийчоьнан дозанехула дехьа ца довлуьйту шаьш бохуш, латкъамаш бо кавказхоша

Гуьржийчоьнца долу лаьттахулара доза хадош, «Верхний Ларс» олучу постехь (КПП) дехьадовлуш шайна дуьхьалонаш Iиттаяларх дIахьедо Къилбаседа Кавказан мехкийн бахархоша. Церан тоьшаллашца, Нохчийчуьра а, ГIалгIайчуьра а, Дагестанера а бахархой чу ма бита аьлла, къайлах дина омра ду пачхьалкхехь, яздо Кавказ.Реалиино. Шен цIе къайлаяьхьначу Нохчийчуьрчу вахархочо дийцира Кавказ.Реалиига, Гуьржийчу кхача дозанаш деттарх цуьнга дIахьединера, иза махкара араваьккхинчу оьрсийн дозанхоша. Гуьржийн агIоно... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

Вийначу дагестанхочун йиша лаьцна ФСБ-на хьалха Москвахь

Стохка вийначу ХIинжа-ГIаларчу вахархочун Абдуллаев Гасанан йиша лаьцна полицино Москвахь.  Динчу зуламна кадыровхой бехкебеш, ФСБ-н гIишлона хьалха пикете яьллера иза, яздо Кавказ.Реалиино. Москварчу Кутузовн проспектехь 2021-чу шеран Марсхьокху-баттахь герз тоьхна, вийнера Абдуллаев – буьйсанна ялх стаг тIелеттера цунна. Йинчу чевнех кхелхинера 28 шо долу Дагестанан вахархо оцу меттигехь. ТIелеттарш муьлш бара хIинца а билгалдаьккхина дац - «Осторожно, новости» телеграм-канало хаамбарца, 2021-чу... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

Динан дайшца гулам дIабахьарна ГIалгIайчоьнан муфтийна гIуда тоха юха а дуьхьал ю кхел

"Миссионерийн гIуллакх" лелийначу мехкан муфтийн хьокъехь ГIалгIайчоьнан Лакхарчу кхело бина хилла сацам хийцаза битина Пятигорскерчу ПхоьалгIачу кассацин кхело. ГIуда тохар юхадаккхарна дуьхьал ю мехкан прокуратура, яздо Кавказ.Реалиино. ГIуллакхан материалашца а догIуш (Кавказ.Реалиига кхаьчна уьш), Охан-беттан 22-чохь полицино векал винчо протокол хIоттийнера Хамхоевна, Сунжа гIалахь 20 минотехь бинчу хьехаман публикаци инстаграмехь зорбане хIотторна. Кхул хьалха ГIалгIайчоьнан Лакхарчу кхело... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

"Дийна а, шен когаш тIехь а дIавахара". Кадыровн агIончана хIунда йиттина Туркойчохь?

Муьлш бу цахуучу наха Туркойчохь йиттина Гикало олучу юьртахь полицин декъан хьаькам хиллачу Эдилов Бесланна.Цхьаболчара чIагIдо, диаспоран цхьахволу векал ве аьлла, цунна тIедиллина хилла бохуш. Хиллачух видео зорбане яьккхинера Security Turkey боламан телеграм-каналехь. "Дика гIуллакхаш динера аьлла, хьаькам ца хIоттаво…Кхузахь сеца ма сецалахь… Цхьаъ вен хьо кхуза веана аьлла, тхоьгахь информаци ю, хьан бераш бахьана долуш вуьту оха хьо", - боху тIелеттачара. Эдиловс жоп ло, "цхьанна а вон хIума ца дина" ша... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

Нохчийчохь полисхо лаьттинчунна йиттина Туркойчохь

Туркойчохь Гикало эвларчу полицин декъан хиллачу куьйгалхочунна Эдилов Бесланна тIелатар дина, йиттина цунна. Хилларг тIехь долу видео зорбане яьккхина нохчийн Iедалхошна оппозицехь йолучу Security Turkey телеграм-канало.

Radiomarsho.com 

Саратовн кIоштахь "Кадыровн векална" таIзар дина – иза бехкевина ахчанаш дахарна

Марксовскан кIоштахь Нохчийчоьнан куьйгалхочун векал ву ша бохуш леллачу Дукаев Рустаман хьокъехь бина сацам Саратовн кIоштан кхело хийцаза битина. Колонехь даккха итт шо хан кхайкхийна цунна, яздо Кавказ.Реалиино. Бехктакхаман гIуллакхан материлашца а догIуш, Саратовн кIоштарчу Маркс гIалахь "Совесть" коллекторийн агенталла ю бохуш, вовшахтоьхна хилла зуламхойн тоба бизнесхошкара даккхий ахчанаш дохуш. Кхел йинчара лелийнарг бахьана долуш хиллачу зенийн мах хадийна талламо 21 миллион сом. "Кхеле... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

Ах миллион сом алименташ дала декхарейина нохчийн кхело Австрехь еха Оьрсийчоьнан яхархо

Нохчичуьрчу Дубай-Юьртахь вехачу Магомадов Сайд-Хьасанан шина берана 12 шо долчу Ясинна а, 11 шо долчу Илесна а догIу 441 864 сом алименташна охьадилла декхарейина Белгородан кIоштара Маркова Ольга. Кхелан кхеташонехь билгалабьккхина ахчанан барам лоруш бу 2014-чу шарера схьа дуьйна, хIора берана баттахь 12 274 сом кхачош. Магомадовн искца 2014-чу шарахь шегара ненан бакъонаш дIаяьхначу Шела-кIоштан кхелан сацамна Марковас бина латкъам теллинера кхелехь. Берийн дас бахарехь, 2014-чу шарахь дуьйна нана цаьрца ехаш яц... Читать дальше...

Radiomarsho.com 

Нохчийчоьнан Конституцин кхелан хиллачу куьйгалхочо Францехь тховкIело ехна

МухIажарийн а, шайн лаамна дуьхьала беха меттиг хийциначийн а гIуллакхашкахула йолчу Францин къоман кхело 1990-чу шерашкарчу Нохчийчоьнан конституцин кхелан экс-куьйгалхочунна политикан мухIажаран статус йаларан административан гIуллакх луьстуш ду. Таханалерчу дийнахь тIе ца эцначу Ичкерехь тIеман зуламаш листаран къоман трибуналан куьйгалхо ву иза. 2019-чу шарахь цуьнан доьзалан Оьрсийчуьра дIабаха дезнера, оцу хенахь дуьйна политикан тховкIело яларе сатуьйсуш Iа уьш. Герихановс тIетоьхна, мухIажарийн... Читать дальше...

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Russian.city

Миссия и находки Школы родословия в Реутове

Лейся песня: у мемориала Советскому солдату споют 400 школьников

В Волоколамске сотрудники Росгвардии посетили музей вместе с кадетами из подшефной организации

Победители соревнований продолжат борьбу  

Музыкальные новости

Количество инцидентов в электросетевом комплексе на приграничных территориях неуклонно растет

Раздвигая границы: московские строители вписывают ТПУ в тесные московские подземелья

За 1 квартал 2022 года АО «РЭС» ввело в эксплуатацию десятки объектов после реконструкции

По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек

Новости России

29-го мая День здоровья В ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»: чекап организма и дискотека 90-х!

Миссия и находки Школы родословия в Реутове

Пруд в Реутове начал раскрывать свои тайны

За прошедшие сутки огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали 34 очага возгораний сухой травы на территории Подмосковья

Экология в России и мире

Остеохондроз

Телепремьера второго сезона «Эпидемии» состоится на ТНТ 30 мая

Познакомилась с мужчиной, но потом связь оборвалась.. Позвонить самой?

Красоты России. Несколько красивых каменных мостовых

Спорт в России и мире

Организаторы Уимблдона разочарованы решением АТР лишить турнир рейтинговых очков из-за россиян

Самсонова проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции

"Сегодня понедельник, верно?" Серена Уильямс поделилась новым фото в соцсетях

Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля

Moscow.media

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» почтили память пожарных, погибших при тушении пожара на складе Егорьевского рыбокомбината

Стеклянная бухта Владивостока попала в рейтинг необычных пляжей России

Сотрудники УГМК-Телеком проверили качество оборудования для экологичной котельной Рубцовской обогатительной фабрики

СберЛизинг: максимальные скидки на все модели CheryТоп новостей на этот час

Персональные новости


Создаётся бизнес-сообщество «Оперштаб х10 Реутов»

Победители соревнований продолжат борьбу  

Пруд в Реутове начал раскрывать свои тайны

Производство и монтаж окон ПВХ, балконных блоков, а также услуги монтажа от компании «ОКНА ЭкоГрад»
Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net


Спонсоры 123ru.net