Добавить новость
19 апреля 2021 года
Moscow.media
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

“En toen kwam alle ketchup eruit”: onze chef voetbal ziet hoe Anderlecht zélfs Vincent Kompany verraste

Anderlecht heeft zich na een knappe eindsprint, waarin het 12 op 12 pakte, dus ook verzekerd van een ticket voor play-off 1. Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

HLN.be 

Oud-agent schiet drie mensen dood in Texas

In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, heeft een ex-politieagent naar verluidt het vuur geopend op meerdere mensen. Drie personen zouden dodelijk zijn geraakt. Volgens politiechef Joseph Chacon wordt er momenteel nog gezocht naar de 41-jarige vermeende schutter, een oud politieagent.

Nrc.nl 

‘Statistiek is puzzelen voor volwassenen’

Als promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen is Jitske Sijbrandij (27) formeel student, dus geen medewerker. Dat maakte een hypotheek krijgen een stuk lastiger. „Het systeem is echt krom.”

Nrc.nl 

Met de vaccins is het ellebogenwerk terug

Weet je nog, vorig jaar rond deze tijd, dat woorden als lockdown en samenscholingsverbod nog een nieuwe glans hadden? Het was angstaanjagend, maar toch ook anders en dus spannend.

HLN.be 

Buren redden gepensioneerd koppel uit brandend huis in Boutersem

Omstreeks half elf gisteravond vatte een woning in de Brugstraat in Boutersem vlam. De bewoners, een gepensioneerd koppel, konden met behulp van de buren de woning tijdig verlaten. De brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse en kregen de brand snel onder controle.

HLN.be 

Zeker elf doden en bijna honderd gewonden bij treinongeval in Egypte

Een treinongeluk in Egypte heeft zeker elf levens en 98 gewonden geëist. Het ongeval gebeurde zondag ten noorden van de hoofdstad Cairo. Dat heeft het Egyptische ministerie van Volksgezondheid bevestigd in een nieuwe balans. Veertien gewonden konden het ziekenhuis intussen verlaten nadat ze er waren behandeld voor lichte verwondingen.

Het Financieele Dagblad 

Even opladen

Koffie halen terwijl je je elektrische auto oplaadt langs de snelweg betekent een hindernisbaan trotseren met vervuilde bermen en langsrazend verkeer. Met dank aan een 'onwelwillende' overheid.

HLN.be 

“Oud-minister Pompeo liet ambtenaren persoonlijke klusjes doen”

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft tijdens zijn ministerschap ambtenaren veelvuldig klusjes laten uitvoeren die vooral persoonlijk van aard waren. Hij overtrad daarmee de ethische regels van de federale overheid. Dat stelt de inspecteur-generaal van het departement dat interne fraude onderzoekt.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city