Добавить новость
19 апреля 2021 года
Moscow.media
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Katatonia ja Sólstafir annavad Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

Järgmise aasta jaanuaris esinevad Eestis kaks meloodilise metal’i suurnime – Katatonia ja Sólstafir.... Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

Postimees 

Katatonia ja Sólstafir annavad Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

Järgmise aasta jaanuaris esinevad Eestis kaks meloodilise metal’i suurnime – Katatonia ja Sólstafir. Mõlemad bändid on varasemalt Eestis väga edukalt esinenud, aga kõnealune kontsert on mitmes mõttes väga eriline: Katatonia jaoks on see üks esimesi kontserte pärast bändi taas-kokkutulemist, Sólstafir esitleb aga oma uut albumit «Endless Twilight of Codependent Love». Bändid jõuavad Eestisse kuu aega kestva Euroopa ja UK tuuri raames ning Eestis toimuv kontsert on ainus terves Baltikumis.

Postimees 

Eestlased jooksid ägeda maailmarekordi

Orienteerujad Timmo Tammemäe ja Sander Linnus püstitasid sirgjoonejooksu maailmarekordi tulemusega 58,2 kilomeetrit. Ülesande muutis raskemaks asjaolu, et tänapäevaseid abivahendeid ei tohtinud kasutada, hakkama tuli saada ainult kaardi ja kompassiga.

Ohtuleht 

Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Moe juures hukkusid sõjaväelendurid

Sajandivahetuse paiku sattusin mingil ammu ununenud isiklikul põhjusel Tapalt edasi suundudes tihti Moe piiritusevabrikust mööda sõitma. Piidlesin vasakul pool teed olevaid hooneid silmanurgast, kuid ei keeranud kunagi suurelt teelt alla, et minna metsatukas peituva punatähelist lennukisaba kujutava mälestusmärgi juurde.

Postimees 

Rootsi liigub omaenda digiraha e-krooni poole

Rootsi on olnud maailmas üks juhtivaid riike, kes soovib liikuda paberrahavaba ühiskonna poole. Tänaseks on lisandunud ambitsioon arendada ja katsetada oma kübervaluutat e-krooni eesmärgiga saada kiiresti areneva plokiahelatehnoloogial põhinevate valuutade globaalseks liidriks.

Postimees 

Jalad juba põhjas

Kui mullu kevadel puhkes koroonakriis, lubasid paljud kõrged riigiteenistujad annetada solidaarsuse nimel rahvaga neile määratud palgatõusuna saadud raha heategevuseks. Tänase Postimehe uudisloost aga selgub, et väga paljud riigikogulased ja ministrid pole suure suuga antud lubadustest kinni pidanud.

Postimees 

Martin Ehala: vikerkaar ja sündimus

Homoseksuaalsuse tabust vabanemine ja seksuaalvabaduse glorifitseerimine toob kaasa sündimuse vähenemise, kirjutab Postimehe arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala.

Postimees 

Eesti kaminapuud lähevad kaubaks ookeani taga

Ajal, mil palju kõneainet pakub raiemaht Eestimaa metsades ja siinse metsanduse jätkusuutlikkus, leidub huvitavaid näiteid ettevõtetest, kelle äritegevus selles valdkonnas ulatub kaugemale Maarjamaast ja Euroopastki.

Postimees 

Kevad paneb allergikud aevastama

Kevade saabudes võib osa inimesi märgata, et nad aevastavad ja nende silmad sügelevad. Et kindel olla, võiks muidugi teha koroonaproovi, kuid see võib olla ka õietolmuallergia, mille tekkimise kõrgaeg Eestis peagi kätte jõuab.

Postimees 

Juhuslik 48-eurone võlg määris inimese hea nime

Erakonna Eestimaa Rohelised endist liiget Aigar Bretti tabas eelmise aasta lõpus ebameeldiv üllatus: kogemata üles jäänud 48-eurone võlg määris tema nime. Bretti enda sõnul ebaõiglaselt, sest võlg oli kehtivuse kaotanud.

Postimees 

Elisa Ferreira: ajalugu paneb meid proovile

Meil on ainulaadne võimalus ehitada üles ja kujundada oma soovidele vastav Euroopa, kirjutab Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira.

Postimees 

Triin Teramäe: kellele iseseisvus, kellele ike

Raimond Kaljulaidi artiklis «Kriis ja venekeelne kogukond» esitatud faktid pole tegelikkuses päris sellised, kirjutab haridusliikumise «Eesti kool on eesti keele kodu» eestvedaja Triin Teramäe.

Postimees 

Surra sada surma ühel päeval

See lühifilm on oma kategoorias nomineeritud Oscarile. Käesoleva nädala lõpp näitab, mille järgi neid õieti jagatakse: kas vaid filmi väärtuste eest või on oma osa ka poliitiliselt valitud teemal. Selles viimases plaanis on «Two Distant Strangers» («Kaks kauget võõrast») väga tõenäoline võitja. Parima stsenaariumi BAFTA on film juba saanud.

Postimees 

Don Zuloaga väike maailm

Kadrioru Mikkeli muuseum ning näituse eestvedajad Eestist ja Hispaaniast on saanud hakkama omalaadse kangelasteoga. Piirangute tõttu on kunstisaalid üle maailma suletud, kuid Mikkeli muuseum on korraldanud näituse hispaania kunstniku Ignacio Zuloaga (1870–1945) maalidest ja tema keskaegsete taieste kogust.Postimees 

Petturid saadavad Omniva nimel õngitsuskirju

Omniva pakiteenuseid kasutavatele inimestele saadetakse järjest sagedamini õngitsuskirju, millega püütakse kergeusklikel nahka üle kõrvade tõmmata ja lihtlabasel kombel neilt raha välja petta.

Postimees 

Emakeele eksamist võib saada õpilasele füüsiline väljakutse

Täna hommikul kell kümme alustab mitu tuhat õpilast eesti keele riigieksami kirjutamist. Pinget võib sel keerulisel ajal küll maha võtta teadmine, et riigieksam pole gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks, siiski on olnud tänavune riigieksamiks valmistumine tavapärasest väljakutseterohkem.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city