Добавить новость
19 апреля 2021 года
Новости России
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Pudzianowski odpowiada lewactwu: rozpędźcie się i strzelcie „barana” w drzewo, to wam może przejdzie [VIDEO]

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zawiadomił prokuraturę w sprawie słów Mariusza Pudzianowskiego. Читать дальше...


Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

Interia.pl 

Pracownicy fabryki MAN nie przyjęli pakietu ratunkowego; to "bunt godności"

"63 proc. pracowników fabryki MAN w Steyr w Austrii odrzuciło w zeszłym tygodniu plan przejęcia zakładu przez przemysłowca Siegfrieda Wolfa. MAN chce zamknąć lokalizację, Wolf przedstawił plan ratunkowy, a jednak pracownicy zmietli ten plan z powierzchni ziemi" - pisał w niedzielę tygodnik "Zeit".

Gazeta Krakowska 

W kieszeniach [FELIETON]

Zawsze zazdrościłem ludziom, którzy mają tam porządek. Wielokrotnie obiecywałem sobie, że przypiszę każdej jakąś określoną funkcję i już nigdy nie będę szukał. Wszystko na nic. Na pewno nie mógłbym być dealerem narkotykowym, bo przy każdym kliencie wyciągałbym wszystko na stół albo ukradkiem wręczał nie to, co trzeba i byłyby z tego konsekwencje. Diler musi mieć porządek, tak mi się wydaje, ja się w każdym razie nie nadaję. Już nawet nie wiem, czy tych kieszeni jest za dużo, czy za mało. Zresztą - tyle, ile ma być. Читать дальше...

Fakt 

TVP wyemitowała dokument o katastrofie smoleńskiej

Relacje i zeznania świadków, wypowiedzi ekspertów oraz dokumenty dotyczące katastrofy smoleńskiej ukazano w filmie dokumentalnym "Stan zagrożenia" wyemitowanym w niedzielę wieczorem w TVP. Jak poinformowano, film wyreżyserowany przez Ewę Stankiewicz został oparty na dokumentach Naczelnej Prokuratury Wojskowej i raporcie technicznym podkomisji do planowego zbadania wypadku lotniczego. Emisja tego filmu była wielokrotnie przekładana.

Przeglad 

Polska podziemna

Teraz jest lockdown – kto kombinuje, ten żyje

Post Polska podziemna pojawił się poraz pierwszy w Przegląd.

Przeglad 

Manewry na promach

Po odwołaniu prezesa PŻB pracę może stracić nawet 700 osób

Post Manewry na promach pojawił się poraz pierwszy w Przegląd.

Przeglad 

Nie jesteśmy robotami

Wprowadzając obostrzenia, szukajmy kompromisów

Post Nie jesteśmy robotami pojawił się poraz pierwszy w Przegląd.

Interia.pl 

Szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja dla rocznika 1968. Jak się zapisać?

Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 w nocy z niedzieli na poniedziałek została otwarta dla osób urodzonych w 1968 roku. Zapisy dla 53-latków, którzy chcą przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19, odbywają się na cztery sposoby: za pomocą bezpłatnej infolinii (989), poprzez stronę pacjent.gov.pl, wysłanie SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333 lub kontakt bezpośrednio z punktem szczepień przeciwko COVID-19.Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city