Добавить новость
26 января 2021 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Tottenham vidare – til slutt

Tottenham sleit lenge mot Championship-laget Wycombe, men vann til slutt 4-1 i fjerderundekampen i FA-cupen. Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Январь
2021

Новые комментарии

NRK.no 

Spotify satser på lydbokklassikere

Med ti nye innlesninger av klassiske romaner, begir den svenske strømmetjenesten Spotify seg inn i lydbokmarkedet, skriver Hollywood Reporter. Satsingen er knyttet til Spotifys forsøk på å utvide tilbudet sitt til å romme mer enn musikk.

NRK.no 

Dobler antall elektriske bilferger

Antallet elektriske bilferger vil nær doble seg i løpet av 2021, skriver Energi og Klima. Det er i overkant av 30 elferger i drift i Norge og nesten 30 til er ventet i år. I Troms er det planlagt to strekninger med elektriske bilferger etter 2021.

NRK.no 

Trolig utbetaling på 130 millioner

Forsikringsselskapet Tryg regner med å utbetale 130 millioner kroner i erstatninger etter leirskredet i Gjerdrum. De totale naturskadeerstatningene etter skredkatastrofen er foreløpig anslått til å kunne komme på rundt 900 millioner.

Dagbladet  

Hevder dette er avtalen

Martin Ødegaard (22) kan bli klar for Arsenal i dag. London-klubbens avtale med Real Madrid strekker seg angivelig fram til 30. juni.

Dagbladet  

Kjører rett forbi testsenter

Tre uker etter at obligatorisk testing ved ankomst til Norge ble iverksatt, kjører bilister fortsatt rett forbi testsenteret på Svinesund.

NRK.no 

Biden kontaktet Merkel

President Joe Biden har snakket med Tysklands forbundskansler Angela Merkel på telefon, og lover bedring i forholdet mellom landene, som skrantet under Trump. Merkel er en av flere allierte ledere Biden har kontaktet for å gi USAs diplomati ny kurs.

Dagbladet  

- Blir for dumt

Alpinister kan gå en hel karriere uten å komme på pallen. Derfor vil ikke Henrik Kristoffersen klage over sesongen.

NRK.no 

Uvillige til å dele vaksiner

Ordførerne i Vestfold og Telemark er skeptiske til å gi fra seg vaksinedoser til Oslofjord-regionen nå, slik osloordføreren har bedt om. Kun ordførerne i Nissedal, Nome og Siljan sier at det er riktig å gi fra seg vaksinedoser. De 16 andre sier nei.

NRK.no 

Tre skadd etter frontkollisjon

Flere personer skal være skadd i en trafikkulykke i Melhus i Trøndelag, opplyser Trøndelag politidistrikt. To personer satt fastklemt etter en frontkollisjon og brannvesenet jobbet med frigjøring. En person er fraktet til sykehus med luftambulanse.

NRK.no 

Har politimeld falsk sexvideo

Den tilsette i ein bergensskule, som måndag vart hengt ut i ein falsk sexvideo på TikTok og Snapchat, har meld saka til politiet. – Politimeldinga vart levert måndag kveld, opplyser jourhavande jurist Ole Vallestad Emmerhoff til NRK.

Dagbladet  

Hardt ut etter homo-uttalelser

Øde Nerdrum hisset på seg svært mange i «Farmen kjendis» forrige uke. Tidligere «Farmen»-vinner Tonje Frøystad Garvik er blant dem som har reagert.

NRK.no 

Biden tror ikke på riksrettsdom

President Joe Biden mener riksrettssaken mot forgjengeren Donald Trump er nødvendig, selv om den kan påvirke mulighetene for å få hans egen politiske agenda gjennom Senatet. Imidlertid tviler han på at Trump blir dømt, melder CNN.

NRK.no 

Datingappen Grindr får millionbot

Datatilsynet varsler gebyr på 100 millioner kroner til datingappen Grindr for brudd på samtykkekravene i personvernforordningen GDPR. Tilsynet mener appen har utlevert personopplysninger om brukerne til en rekke tredjeparter uten rettslig grunnlag.

NRK.no 

91 nye med koronasmitte i Oslo

Det er registrert 91 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 29 flere enn dagen før, men 13 færre enn samme dag for en uke siden, viser tall fra Oslo kommune. Smittetrykket er høyest i bydel Stovner og minst i Nordre Aker.

NRK.no 

Fryktar endestasjonen for Flytoget

Regjeringa stoppa den økonomiske korona-støtta til Flytoget ved årsskiftet. Det kan vera første steg mot slutten, fryktar leiinga i selskapet.

NRK.no 

Trump åpner kontor i Florida

Donald Trump har åpnet et nytt kontor i Palm Beach i Florida. Det skal håndtere Trumps kommunikasjon og aktiviteter. Det skal også «videreføre Trump-administrasjonens agenda gjennom påvirkning, organisering og offentlig engasjement», ifølge Reuters.NRK.no 

Lekkasje i Haraldshallen

Det er oppdaga ein lekkasje på fleire tusen liter i kjellaren under symjebassenget i Haraldshallen i Haugesund. Brannvesenet pumpar ut vatnet nå. Lekkasjen kjem truleg til å bety at symjehallen blir stengt i fleire veker.

Dagbladet  

Ber om flyforbud

Bare denne uka lander fire direktefly fra London på Gardermoen. Umusikalsk, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час