Добавить новость


25 мая 2022 года


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

Связь прервалась

Иногда операторы Службы 112 Москвы сталкиваются с тем, что из-за плохой связи абонента плохо слышно , и связь может оборваться в любой момент. Читать дальше...


Топ новостей последнего часа


Новые комментарии

Все новости

Israel Hayom 

פפ חגג עם סיגר, דה בריינה השתכר: צפו בחגיגות האליפות של מנצ'סטר סיטי

התכולים שזכו ביום ראשון באליפות פרמייר ליג רביעית בחמש העונות האחרונות חגגו במצעד האוטובוס המסורתי • המאמן הרשה לעצמו להשתטות • שחקן העונה בפרמייר ליג התרגש: "לא יכולנו לחגוג עם הקהל שנה שעברה בגלל הקורונה ואנחנו שמחים לעשות את זה עכשיו"

Israel Hayom 

אליניב ברדה: "יהיה קשה להפתיע את ברק, למדתי ממנו הרבה", בכר: "אנחנו מגיעים רעבים"

מאמן הפועל ב"ש פרגן למאמן הירוק לפני גמר הגביע מחר: "זכיתי לעבוד עם ברק ולהגיע איתו להישגים. אין בינינו דם רע" • ברק בכר אמר לגבי האגרסיביות במפגשים הקודמים: "אי אפשר להתווכח עם עובדות. המטרה שלנו היא להתעסק רק בכדורגל"

Israel Hayom 

בן גביר התפרץ לנאום נשיאת הפרלמנט האירופי: "ירושלים לא למכירה"

הנשיאה רוברטה מוצלה דיברה במליאת הכנסת על תמיכת האיחוד האירופי בהקמת מדינה פלשתינית • בן גביר קטע את דבריה וכינה את חברי המשותפת "טרוריסטים" • מוצלה אמרה: "הטרור לעולם אינו מוצדק, אירופה מאחדת בין אנשים"

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Russian.city

Росатом и Железноводск завершили второй этап цифровизации города-курорта

Корабелка представляет свои инновационные разработки на выставке «Металлообработка-2022»

«СМУ-6 Инвестиции»: В ЖК «Любовь и голуби» стартовали продажи машиномест и кладовых

День детства вместе с Радио Romantika!

Музыкальные новости

Замена на железнодорожном поле: «Ласточка» вместо «Сапсана» поедет по маршруту Москва — Нижний Новгород

Цена запчастей у дилера, валютные переводы, лучший универсал BMW M550d из Германии

Игорь Маковский: сегодня реализация антитеррористических мероприятий в приграничных районах остается на первом плане

Шнуров усомнился, что Газманов и Басков способны чему-то научить молодежь

Новости России

«СМУ-6 Инвестиции»: В ЖК «Любовь и голуби» стартовали продажи машиномест и кладовых

Организация пространства: грамотное планирование систем хранения

За прошедшие сутки огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали 34 очага возгораний сухой травы на территории Подмосковья

Корабелка представляет свои инновационные разработки на выставке «Металлообработка-2022»

Экология в России и мире

Обзор пары GBP/USD. 24 мая. «Североирландский протокол»: в дело вмешиваются Штаты.

В Якутии выявлено 43 новых случая коронавируса

Ралли евро недолговечно. Маятник рыночных настроений вновь качнет в сторону доллара

Мадина Байрамукова рассказала о том, как избавиться от синяков под глазами

Спорт в России и мире

Мария Саккари: В моём первом матче 99,9% зрителей поддерживали соперницу, но атмосфера была потрясающей

Анастасия Павлюченкова - о сакнциях WTA и ATP к Уимблдону: Поддержка очень важна. Мы всего лишь хотим играть в теннис

Организаторы Уимблдона разочарованы решением АТР лишить турнир рейтинговых очков из-за россиян

Виктория Азаренко - о лишении Уимблдона рейтинговых очков: Мы знали, что это решение будут критиковать, но мы должны объединиться

Moscow.media

За год клиенты СберАвтоподписки взяли в аренду более 1700 автомобилей

Жительница Смоленска убила пенсионера-собутыльника за громкий храп

Власти Новосибирской области дополнительно направят 235 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирске

Порядка десяти человек погибли после грозовых ливней в КанадеТоп новостей на этот час

Персональные новости


Любимые песни о любви, преданности, надежде прозвучали в честь Дня Победы в Измайловском парке

29-го мая День здоровья В ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»: чекап организма и дискотека 90-х!

Российское подразделение Европейского гиганта Tietoevry стало независимой ИТ-компанией

Организация пространства: грамотное планирование систем хранения
Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net


Спонсоры 123ru.net