Добавить новость

Новости сегодня

Спортивные новости от Sportsweek.org
Добавь свою новость бесплатно - здесь

Alissija-Elisabet Jevtjukova: Armas lugupeetud teatrijumal...

3
Alissija-Elisabet Jevtjukova: Armas lugupeetud teatrijumal...

… kui ma aasta aega pea iga päev teatris käies aina vingusin eraldatuse tunde üle, mis oli tingitud klassikalisest publikupositsioonist – ainuke roll on olla pealtvaataja, ei tohi tekitada ühtegi heli, tuleb istuda võimalikult liikumatult ja mõelda, mida enne teatrietendust süüa, sest vale valiku puhul haisen üle saali  – siis nüüd on kätte jõudnud veelgi huvitavam aeg.

Читайте на 123ru.net

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайтаТоп новостей на этот час