Добавить новость
25 июня 2021 года
Новости России
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Úleva, přiznali Němci. Jdeme dál, ale nikdo neví proč, doléhá k nim kritika

Ten titulek v nejčtenějším německém deníku je výmluvný. „Jdeme dál, ale nikdo neví proč,“ napsal Bild. Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Новые комментарии

Fotbal.idnes.cz 

Štrůdl, pivo, Panenka. Co jsou Češi zač? Pozor na ně, varují kapitán i média

Ve všeobecném optimismu fanoušků fotbalového Nizozemska, které je s osmifinálovým losem mistrovství Evropy spokojeno, jsou čím dál častěji slyšet varování. "Češi, to je pořád naše noční můra. Vzpomínáte na tento postrach?" připomíná server Sportnieuws ve fotogalerii vzájemný souboj na šampionátu v roce 2004.

Fotbal.idnes.cz 

Fotbalisté si zastříleli. Ne s míčem na bránu, ale ze zbraní

Nebyli na hřišti, ale trénovali střelbu. Nestříleli na bránu, ale z palných zbraní na střelnici. Fotbaloví reprezentanti po odehrání základní fáze mistrovství Evropy měli od kopaček a míčů po téměř čtyřech týdnech volno.

Fotbal.idnes.cz 

Duhové Německo. Solidarita s Mnichovem i Goretzkův vzkaz Maďarům: Šiřte lásku

Právě zněly tóny maďarské hymny, když jeden z německých fanoušků přiběhl na trávník s duhovou vlajkou, symbolizující sexuální menšiny, a mával s ní před hostujícími fotbalisty. UEFA sice z politických důvodů zakázala Mnichovu rozzářit Allianz Arenu do barev LGBT+, ale tím víc se možná o tématu před zápasem, v jeho průběhu i po něm hovořilo.

Fotbal.idnes.cz 

Úleva, přiznali Němci. Jdeme dál, ale nikdo neví proč, doléhá k nim kritika

Ten titulek v nejčtenějším německém deníku je výmluvný. „Jdeme dál, ale nikdo neví proč,“ napsal Bild. Fotbalové Německo bylo šest minut od jedné z největších blamáží v historii, když se málem neprobilo do osmifinále mistrovství Evropy. „Je to úleva,“ přiznal kapitán Manuel Neuer.

Fotbal.idnes.cz 

Dopis pro Platiniho: Tohle se nepovedlo. Baví vás takovéto fotbalové Euro?

Ta myšlenka byla původně docela sympatická: protože Euro slaví šedesátiny, poblahopřejeme mu ve velkém a necháme fotbal rozkvést po celém kontinentu. Legendární francouzský vůdce Michel Platini, než ho kvůli korupci vykopli ze všech funkcí, dělal rád revoluční kroky.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city