Добавить новость

Новости сегодня

Спортивные новости от Sportsweek.org
Добавь свою новость бесплатно - здесь

Kadri Simson: Euroopa investeerib tulevikku

7
Kadri Simson: Euroopa investeerib tulevikku

Sõna «enneolematu» kasutatakse tihti liiga kergekäeliselt, kuid just seda on käimasolev koroonakriis Euroopa Liidu jaoks olnud. Esimest korda meie ühenduse ajaloos on inimeste elu nii drastiliselt muutunud, tervishoiusüsteemid nii tugevalt proovile pandud ning Euroopa majandus saanud nii ränga hoobi. Seni on peatähelepanu olnud inimeste elu ja tervise hoidmisel ning kiirreageerimisel – seda õigustatult. Kuid nüüd, kui esimene šokk on möödas, on õige aeg mõelda rohkem sellele, kuidas kriisist taastuda ja lõppkokkuvõttes sellest tugevamana väljuda.

Читайте на 123ru.net

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайтаТоп новостей на этот час