Добавить новость

МВД России планирует выявлять водителей с телефонами за рулем по всей стране

Пассажиров задержанных на Транссибе поездов начали перевозить до станций на автобусах

Громкое дело колумбийца Валеро об ограблении якутского предпринимателя передано в суд. Подробности

Лучшие спортсмены России гоняют шары в Хабаровске

слева 1


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
слева 2
справа 2

Města po tornádu sčítají škody, zničené jsou střechy, okna i auta!

21
перед

Podle hasičů, kteří už plánují přivolání posil z jiných krajů, je řáděním živlů mimořádně zasažená například Moravská Nová Ves. Redakci TN.cz se podařilo kolem 22. hodiny kontaktovat místostarostu Igora Antala, ten se ale omluvil, že nemá čas a položil telefon.

 

Obrovským šokem byl úder tornáda pro starostu Hodonína Libora Střechu (PRO Hodonín). "Teď jsme vystoupili na letišti cestou na dovolenou a zjistili to. Vím, že je Hodonín v katastrofálním stavu. Už je zřízený krizový štáb, já do toho teď bohužel nemám jak zasáhnout. Sháním letenky, abych se okamžitě vrátil domů," popsal pro TN.cz zaskočený starosta, kterému prý už volají i kolegové z okolních obcí.

 

Po sociálních sítích se začaly šířit i informace, že po bouři z hodonínské zoo utekli tygři. To ale zahrada na facebooku kategoricky popřela. "Po internetu se šíří různé poplašné zprávy. Ubezpečujeme vás, že všechna nebezpečná zvířata jsou v hodonínské zoo ve svých ubikacích," uvedla.

 

 

Do 25tisícové Břeclavi se sice tornádo nedostalo, zasáhly jej ale kroupy a město silně poškodily. "Teď právě zasedá krizový štáb obce s rozšířenou působností (ORP). Je to úplně mimořádná situace. Propadla se nám střecha na ubytovně pro sociálně slabé, takže jsme museli všechny přestěhovat a sehnat jim nouzové ubytování," zmínila mluvčí města Jana Pelcová.

 

Dodala, že v ulicích Břeclavi je spousta škod na střechách, oknech či autech. "Je to neštěstí. Zasáhlo to celé město. Co jsem se dívala, tak v centru města jedna z restaurací psala, že bude mít zítra zavřeno, protože jsou bez střechy, v Charvatské na sídlišti je to to samé," vypíchla Pelcová.

 

Tornádo v Hodoníně:

 

 

Podle informací TN.cz tornádo podle všeho postupovalo od Břeclavi směrem k Hodonínu a zasáhlo Hrušky, Moravskou Novou Ves a zřejmě i Mikulčice a Lužice. Řada míst je také bez dodávek elektřiny.

 

Jen několik kilometrů od Lužic leží obec Dolní Bojanovice. Jim se živel naštěstí na své trase vyhnul, i tak ale pocítili jeho sílu. "My jsme tady díky Bohu tornádo zatím neměli, Jsou tady obrovské kroupy, déšť, stoupla nám Prušánka, ale teď je klid. Akorát se velmi blýská, tak čekáme, jestli něco doletí i na nás. Zprávy z okolí jsou ale strašné. Všichni jsou tady bez elektriky. Lidé mají roztřískané střechy a střešní okna. Některé vinné sklepy by potřebovaly odčerpat vodu, ale naše hasiče jsme poslali na ta kritická místa, například do Lužic, kde jde i o život," řekla krátce po desáté v noci TN.cz starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

 

Podél trasy tornáda leží i obec Prušánky. "U nás naštěstí nemáme tak velké škody, ostatní jsou na tom mnohem hůř. Trochu nás to vzalo, máme tady rozbité střechy," popsal starosta Prušánek Lubomír Zahradník.

 

Zdravotníci vyhlásili kvůli extrémnímu počasí nejvyšší pohotovost. "Máme vyhlášenou mimořádnou událost třetího stupně, což znamená, že vyjelo úplně všechno. V terénu je i speciální vůz Atego," řekla na dotaz TN.cz těsně před 21. hodinou mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Zraněných bylo po 22. hodině hlášených už přes sto.

 

после

1716

Комментарии

Читайте на 123ru.net

6
7
Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Russian.city

Владимир в рейтинге чистоты занял средние позиции

Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В США нашли способ уничтожить "Северный поток — 2"

Москвичам пообещали пик тепла в середине следующей недели

Музыкальные новости

Смешарики отправятся в путешествие с Николаем Дроздовым и Евгенией Тимоновой в новых эпизодах детского подкаста «Зубочистки» на Яндекс.Музыке

Роза Сябитова подсказала россиянкам способ проверить мужчину на наличие супруги

Билан объяснил, почему ему тяжело работать с Лазаревым

Даже при такой высокой цене на голубое топливо эксперты пока не видят перспектив добычи сланцевого газа в Украине

Новости России

Юрист считает, что Дудю вынесут обвинительный приговор по делу о пропаганде наркотиков

Зеленский одобрил санкции против российской компании Wildberries

Центробанк РФ повысил ключевую ставку

С 9 августа возобновляется авиасообщение с курортами Египта

Экология в России и мире

Чаще всего в Геленджик летают пассажиры из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы

Ремонт электроники и замена экрана на телефоне в Санкт-Петербурге

Пегас запускает туры в открывшуюся страну на теплом море сразу из 6 городов

STRABO 2021: II Международный конгресс Ассоциации офтальмологов страбизмологов «Новые технологии в диагностике и лечении глазодвигательной патологии»

Спорт в России и мире

Наталья Вихлянцева выбыла из борьбы на турнире в Палермо

Андрей Чесноков: Всем ребятам без исключения на старте Игр будет несладко

Определились соперницы Кудерметовой в первых матчах теннисного турнира на Олимпиаде

Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Польше

Moscow.media

Mail.ru Cloud Solutions впервые на российском рынке запускает Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata

Новые гарнитуры от Edifier: чистый звук и продолжительная работа

Поддать газу: готовы ли россияне отказаться от бензина в пользу экологически чистого топлива?

Больше, чем просто кофе: Nespresso в Краснодаре
8


9


10

Топ новостей на этот час

11
Персональные новости

5
суперфутер