Добавить новость
Новости сегодняUragán Muchová! Čangovou vyřídila za hodinku, do akce jdou ještě dvě Češky

1

Muchová si napravila chuť po rychlém vypadnutí na French Open a prvním kolem turnaje WTA v Ostravě proletěla doslova jako uragán. Šuaj Čangovou vypráskala z kurtu za necelou hodinku.

 

Čínská hráčka v prvním setu dvakrát odevzdala Muchové servis dvojchybou. Po napínavém úvodu se klání proměnilo v jednoznačnou záležitost. Muchová působila suverénně, údery směřovala s velkou jistotou a svou soupeřku z kurtu úplně vymazala.

 

"Důležitý byl hned první gem, kde jsme se dlouho tahaly. Když se mi ho povedlo získat, chytila jsem začátek a dál si držela tempo. Měla jsem pocit, že ona občas i přestávala hrát, ale já jsem si stále šla za vítězstvím. Hrálo se mi dobře, jsem fit," radovala se Muchová.

 

 

Do hry půjdou ještě Kateřina Siniaková, která bude čelit mladičké Američance Coco Gauffové. Program pak uzavře Barbora Strýcová s Ons Džabúrovou.

 

Úterní výsledky turnaje WTA v Ostravě:

 

Kuděrmetovová (Rus.) – Vekičová (Cro.) 6:2, 6:4


Kasatkinová (Rus.) – Rybakinová (Kaz.) 6:2, 3:6, 6:3


Muchová (ČR) – Čangová (Čína) 6:1, 6:1


Jastremská (Ukr.) – Bradyová (USA) 6:3, 6:7(8), 1:6

Siniaková (ČR) – Gauffová (USA)


Strýcová (ČR) – Jabeurová (Tun.)

 

 

Mertensová/Sabalenková (Bel./Běl.) – Malečková/Škamlová (ČR/SR) 5:7, 6:1, 10:5

Flipkensová/Schuursová (Bel./Niz.) – Hradecká/Klepacová (ČR/Slo.) 6:1, 7:5


Blinkovová/Kuděrmetovová (Rus.) – Linetteová/Teichmannová (Pol./Švýc.)
 postup bez boje (Linetteová/Teichmannová)

Kičenoková/Niculesková (Ukr./Rum.) – Friedsamová/Olaruová (Něm./Rum.)

Читайте на 123ru.net

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта
Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе
Топ новостей на этот час